מיקוד

המיקוד שלנו הוא שקובע מה נמשוך לחיינו. כל מה שאנו מתמקדים בו, יגדל ויתעצם בחיינו, הן לשלילה והן לחיוב. על מנת לקבל את מה שאנו רוצים, עלינו להתמקד בו ולוותר על כל ההתנגדויות, שמונעות ממנו להגיע לחיינו.

עבור למעלה