יצירת מציאות

קיימות גישות שונות לדמיון מודרך בהקשר ליצירת מציאות. מדענים יטענו שהמחשבות שלנו משליכות באופן אסוציאטיבי על המציאות וכך יוצרות אותה. מורים רוחניים יטענו כי למחשבה ורגש יש אנרגיה שיוצרת מציאות באמצעות חוק המשיכה, ואנשי דת יטענו כי הדמיון המודרך הוא צורה של תפילה ומכאן ההשפעה על המציאות.

עבור למעלה