טונים בינוראלים

השימוש בטונים בינוראלים לצורך אימון או רתימה של גלי המוח, הוא אחת הטכנולוגיות החדשניות, הנמצאות כיום בשימוש תרפויטי, ויש לה חיזוקים מדעיים רבים, ומחקרים שמגבים אותה. במילון, תוכלו למצוא את הטכנולוגיות הללו תחת השם צלילים פסיכו-אקוסטיים. מדובר בטונים שניתנים לשמיעה, המאפשרים שינוי בגלי המוח תוך דקות ספורות. שינוי שיכול לאפשר היפוך במצב הרוח, בתפיסה ואפילו בגוף הפיזי.

עבור למעלה