תדר

המדע כבר הוכיח כי האזנה לצלילים ותדרים שונים אינה מכנית לחלוטין ויש לה השפעות שונות הניתנות למדידה, על המוח ועל הפזיולוגיה האנושית כמו גם על תופעות שונות בטבע; ולא מדובר רק על תדרים הניתנים לשמיעה – ישנם תדרים שהאוזן אינה שומעת הנתפסים על ידי הגוף כתחושה או מגע – ויכולים לחולל שינוי פיזי או פסיכולוגי.

עבור למעלה