גלי מוח

המוח שלנו יוצר פולסים שנעים לאורכו ולרוחבו. הפולסים החשמליים הללו יוצרים מקצב שנקרא "גלי מוח". את קצב הפעילות המוחית מודדים ביחידות הרץ (Hz) – אותו סולם המודד תדרי קול, וניתן באמצעות האזנה לתדרים מסוימים, לרתום את מקצב גלי המוח למצב הרצוי לנו כמו שינה, רגיעה, פוקוס ועוד.

 

עבור למעלה