אינטואיציה

אינטואיציה היא הקול הפנימי המכונה גם החוש השישי, והיא מקושרת לצ'אקרת העין השלישית ולבלוטת האצטרובל. זהו אותו קול שמתעורר בתוכנו ומנחה אותנו בצורת תחושות ורגשות חזקים, גם אם ההיגיון או הסביבה אומרים אחרת.

עבור למעלה