תורת הקוונטים

הסבר על תורת הקוונטים – התאוריה המובילה כיום בתחום הפיזיקה שההצלחות היישומיות שלה בתיאור חוקי הפיזיקה בעולם בלתי ניתנות לערעור, אך היא סותרת ביסודה את כל המושגים הקלסיים שיש לנו לגבי העולם וה"מציאות הממשית" ובהקשר זה, יש לה תרומה גדולה לחקר המטפיזיקה.