הלהבה הסגולה

הלהבה הסגולה המקודשת – היא להבה של אנרגיה אינטליגנטית ומודעת, שהוענקה כמתנה לאנושות מהמסטרים הגבוהים. היא נחשבת כלי להתמרה של רגשות נמוכים, והיא התדר הגבוה ביותר הנראה לעין האנושית. המטרה של הלהבה היא להתמיר או להחליף את המחשבות והרגשות השליליים בתדר חיובי גבוה.